ŞAZMAZ PUSULA...
ŞAZMAZ  PUSULA...

Her toplumda, her dinde, her inançta, her rejimde ve her devirde;  uzun erimli olarak, sevgi, kardeşlik, huzur ve barış içinde yaralayabilmek için YAŞAMIN ŞAŞMAZ PUSULASI ( temel ana ekseni)  özgür akıl, çağdaş bilim, ahlak, hukuk, adalet ve vicdandır. Bunları gerçekleştirmek  için de laik ve gerçek demokrasilere ihtiyaç vardır.

 

Tarih boyunca, bütün siyasi rejimler, sefahat, gösteriş, adaletsisizlik, hukuksuzsuluk, vicdansızlık ...  ve  ahlaksızlıktan batmışlardır.

Toplumları yönetenlerin adaletsizlik, hukuksuzluk, sefahahat ... ve  yolsuzlukları arttıkça kendi kusurlarını toplumun gözünden gizleyebilmek için hem milliyet, vatan, bayrak  din..gibi toplumsal kutsallar tedavüle aktarılır, hem  çoğu yeni olan sanal iç ve dış düşmanlar üretilir ve hem de benzeri olay ve konular gerekçe yapılarak

İnsan hakları, demokrasi ve hukukun koruyucu şemsiyesi daraltır. Otoriterleşme, totaliterleşme eğilimleri artar.

Gerçek, dürüst, özgür ve güvenli seçimlerin yapılabildiği demokrasilerde, rotasından çıkma eğilimine giren, pusulasını şaşıran  iktidarları da seçmenler sandık yoluyla iktidardan uzaklaştırırlar.

Bir ülkede demokrasinin en önemli göstergesi ise  anayasal güvence altındaki adil bir seçim sidtemi;   ayrıca her aşamasi dürüst, güvenli ve adil olarak yapılabilen seçimlerdir.

Darısı ülkemizin başına olsun...

              Halil Çivi.


İlgili Etiketler

İlgili etiket bulunamamıştır.


Okuyucu Yorumları