ÜNLÜ FRANSIZ DEVLET ADAMI NAPOLEON BONAPART  (1769-1821) ACABA NELER SÖYLEMİŞ.
 

Fransız İmparatoru  Napoleon Bonapart acaba iki asır önce neler söylemiş. Bunlardan gümüze de ışık tutan bazılarını derleyip sizlere sunmak istedim.

 

1-Beyinsizlik sadece politika mesleğinde özür sayılmaz. (Yani siyasette cehaletin ve yanılmanın mazereti yoktur.)

2-Az bilgisi olup çok konuşan, parası olmayıp çok harcayarak sürekli borçlanan gibidir.

3- Süngü ile her şey yapabilirsiniz, fakat tek şey yapamazsınız; üstüne oturamazsınız.( zorba yönetimler kalıcı olamaz.)

4- Bana iyi eğitilmiş analar verin, size iyi yurttaşlar vereyim.

5- Bana Türklerden kurulu bir ordu verin, size dünyayı esir alayım.

6- Aslında büyük bir sorun yerinde duruyor; kim Istanbul'un sahibi olacak.( Demek oluyor ki Osmanlı Devletini parçalama politikası- Doğu Sorunu çok eskiden beri varmış.)

7- Budalalar geçmişle övünür, akıllılar şimdiki zamanı kullanır, deliler ise gelecekten haber verir.

9-Güç ortaya çıkınca yasalar(adalet) zayıflar.( Kendini güçlü gören iktidar yasaları gözardı eder).

10- Bir devlet adamının en tehlikeli danışmanı

kendi kibiri ve gururudur.( Aklını baskılayan duygularıdır).

11- Devlet adamının kalbi kafasının ıçinde olmalıdır.( Devlet yönetiminde hiç bir duygusallığa yer yoktur).

12- En güzel savaş insanın kendi bencilliğine ve tutkularına karşı savaştır.

13- Akılsız ve bilgisiz baş askersiz, korumasız kale gibidir.

14- En büyük suç umutsuzluktur.

15- Her zaferden sonra bir pişmanlık (keşke) vardır.pişmanlık duyulmayan tek zafer cehaleti yenmektir.

16- Bir devletin politikası coğrafyasında saklıdır.

17-Din, sıradan insanları avutup sessiz tutmak için çok önemli bir araçtır.

18- Milletsiz iktidar ve saltanat sahibinin tahtı kadife kumaşla kaplanmış tahta parçalarından ibarettir.( Millete hizmete yaramayan iktidarın kimseye yararı olmaz)

19-En tahammül edilemez zorbalık küçük adamların (cahillerin) zorbalığıdır.

20-Iki tür devrim vardır; devrimi yapanlar ve devrimden çıkar sağlayanlar.

21- Fransız devrimi kibirle gerçekleşti; özgürlük, eşitlik ve kardeşlik devrimin kılıfıydı.

22- Alkışlar "oy" değildir.

23- Çevreniz ne kadar kalabalık olursa olsun insanlar ölüme ve sürgüne yalnız giderler.

24- İktidar da olanların kendilerinin değil, iyi günlerinin dostları vardır.

25-Milletleri;kendi isteklerine ters gelse bile, mutlaka cehaletten kurtarmak gerekir.

26- En kısa ve güvenceli yol akıl ve bilim yoludur.

27- Benim asaletim benimle başlar.( Herkes kendi asaletini kendisi üretir. Doğuştan asalet.olmaz. Bu söz asalete dayalı krallık iktidarına  karşı söylenmiştir. Babadan oğula geçen iktidar olmaz)

 Not, a- Napoleon bu sözleri en az 200.yıl öncesinin  Fransa'sında  söylemiştir.b- Parantez içindeki sözler, konun daha iyi anlaşılması için, tarafımdan yazılmıştır.

        Halil Çivi.


İlgili Etiketler

İlgili etiket bulunamamıştır.


Okuyucu Yorumları