VATANDAŞ SORUYOR!
Hocam Ulu Önder Atatürk 'ün millet ve milliyetçilik anlayışını, halkın anlayabileceği en kısa şekilde özetleyebilir misiniz?

Denemeye çalışayım.

Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yaşayan tüm sosyal grupları; ırk, din, mezhep, bölge, dil, renk ve cinsiyet ayrımına tabi tutmadan hepsini istisnasız eşit yurttaş görmektir. Hiç bir etnisiteye, gruba öncelik ve ayrıcalık (imytiyaz) tanımamaktır. Yine  hiç bir grubun diğerinden üştün haklara sahip olmadan; tasada, kıvançta işbirliği, sevgi, kardeşlik ve dayanışma içinde olmaya inanarak birlikte yaşama iradesidir. Devlet, bürokrasi ve siyaset katında da; teoride, pratikte, yasalar önünde, her türlū külfette ve nimette eşit yurrttaşlıktır.

Nüfus yapısı olarak, Türkiye Cumhuriyeti bir imparatorluk kalıntısıdır. İmparatorluklar çok etnisiteli, çok dinli ve çok kültürlü oluşumlardır. Türkiye Cumhuriyeti  Devleti kurulurken bu çok kültürlü yapı gözardı edilmemiştir.

Atatürk ne demişti, " Türkiye Cumhuriyetini kuran TÜRKİYE HALKINA  TÜRK MİLLETİ DENİR. Bu tanımlamadaki  " Türk " kavramı bir ırkı değil, yurtseverlik ölçüleri ıçinde milletin tamamını ifade eden bir zarf kimliktir. Bir ırkın  üstünlüğü ya da ayrıcalığını değil, tam tersine toplayıcı ve birleştiriciliğini ifade eder. Halkın bütününün tasada ve kıvançta ortaklaşa olarak kendi kaderine sahip olma azmi ve iradesidir. Yurtseverliğe ve ortak ideallere bağlı, birlikten kuvvet doğar ilkesi ile hareket etmek demektir.

Farklı etnik ve dinsel grupların varlığı, bu grupların birbirleri ile çekişmesi, rekabeti, ayrışması ya da çoğunluğun azınlığı asimile etmesini değil, sevgi, barış ve kardeşlik duyguları icinde birbirleri ile  entegrasyonu anlamına gelir. Siyasî oluşumlar, partiler ve iktidaŕların görevleri de bu entegrasyonu bölmek değil, tam tersine sağlamlaştırmak olmalıdır

Bu tür barışçı ve  dayanışmacı entegrasyonların günümüzdeki adı çoğulcu ve katılımcı gerçek ve özgür demokrasidir.

Anadolu bilgesi Yunus Emre ne demişti. "Kendine ne sanırsan  ayruğu da anı san". Yani kendini herkesle eşit gör demektir

İmtiyazsız ve sınıfsız olarak  kaynaşmış  bir ulus olmak; başka deyişle, asimile olmadan entegre olmak demektir. Bu cümledeki kaynaşma sözcüğü asimilasyon değil entegrasyondur. Tıpkı aşure tatlısı gibi. Her ürünün kendi varlığı ve kimliğini dışa vurarak yarattığı ortak ve güzel bir lezzet.


İlgili Etiketler

İlgili etiket bulunamamıştır.


Okuyucu Yorumları