Servisçiler acil destek bekliyor!

İzmir

Servisçiler acil destek bekliyor!

Salgın nedeniyle okulların kapatılması ile okul servislerinin tamamına yakınının çalışamadığını belirten İzmir Servisçiler Odası Başkanı Hasan Basri Bostancı, yerel yönetimlerden ve hükümetten olan beklentilerini açıkladı.

Servisçiler acil destek bekliyor!Personel servis araçlarının %50 kapasite ile çalışma zorunluluğunun büyük yük getirdiğine değinen Bostancı, ‘ Okullar kapalı olduğu müddetçe okul servisleri de çalışamayacaktır. Buna rağmen servis ücretleri nedeniyle velilerle ciddi sorunlar yaşıyoruz. Araçlarımızın kredi, SGK, vergi gibi zorunlu ödemeleriyle, su, elektrik, doğalgaz gibi temel ihtiyaç maliyetleri devam ediyor. Bunun yanında araçla çoğunun iş akdi sona erdirilecektir. Camiamız zor durumdadır. Ülke ve kent yöneticilerinden acil destekler bekliyoruz’ dedi.

Beklentiler

Yerel yönetimlerden beklentiler;

1. Kent geneline dezenfektan merkezleri kurulmalı.

2. Çalışma ruhsatı vb. tüm belgelerin sürelerinin ileri bir tarihe kadar başvuruya gerek kalmaksızın 31.12. 2020 tarihine  uzatılmalı.

3. Şoförlere dezenfektan, maske, eldiven vb… virüsten koruyucu malzeme dağıtımı sağlanmalı.

4. İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü 08.07.2019 tarih …64035 sayılı yazısında yer alan komisyonun (mobil ekip) hayata geçirilmesi ve Korsan Taşımacılık ile etkin mücadele edilmesi esnafımızın kazancının korunmasını sağlayacaktır.

5. Servis aracı şoförlerinden yeterli ehliyet haricinde diğer belgelerin (Psikoteknik, Şoför Tanıtım Kartı, SRC vs..) 31.12.2020 tarihine kadar aranmaması.

6. Okulların kapalı olması sebebiyle sadece öğrenci taşımacılığı yapan esnafımıza personel servisi, transferler ve diğer toplu taşıma faaliyetlerinde de çalışma imkanının sağlanması.

7. TÜV-TÜRK muayenesinden sorunsuz olarak geçen Personel Servis araçlarında yaş şartının aranmaması (Okul Servis Taşımacılığı 12 Yaş / Kamu-Özel Sektör Personel Taşımacılığı 19 Yaş sınırının kaldırılması) konusunun Yerel Yönetimler tarafından da desteklenerek esnafımızı yeni araç alımından kurtararak maliyetlerinin asgariye düşmesi.

8.  Şehir içi ticari yolcu taşımacılığı yapan tüm araçlara akaryakıt desteği sağlanmalı,

9. Ticari plakası / belediye ruhsatı herhangi bir nedenle askıya alınan, iptal edilenlere  haklarının iade edilmesi sağlanmalıdır.

10. Pandemi sürecinde taşımacılıkta kapasite kısıtlığının getirilmesi durumlarında ( bu süreçte)  tarifelerde  fiyat ayarlaması yapılması.

Hükümetten beklentilerimiz;

Hükümetin de kanayan yaralarına merhem olacak tedbirleri hayata geçirmesini isteyen Başkan Bostancı sözlerini şöyle sürdürdü:

1.           Vergi, SGK, Çevre Temizlik, Emlak vergilerinde VERGİ BARIŞI sağlanmalı,

2.           Koronavirüs Tedbirleri Genelgesi kapsamına dahil edilmemiz. (Koronavirüs Tedbirleri ilk önce Okullarda uygulandı, dolası ile bu konuda işyerleri kapanan ilk esnaf Okul Servis Taşımacılığı yapan Servisçi Esnafı ve Okul Kantini işleten esnaflardır.  Bu sebeple Servis taşımacılığı yapan esnaf ,Daha sonra İşyerleri/ İşletmeler/ Sanayiler ve Fabrikaların kısıtlı Çalışması ile Personel  Servis Taşımacılığı yapan esnaf ta işşizdir.)Bu sebeplerden dolayı Servis Taşımacılığı yapan esnaf AFET kapsamına alınması,

3.           Vergisiz akaryakıt imkanı sağlanmalı

4.           KDV, muhtasar, gerçek usulde gelir vergisi ödemeleri ile beraber öncedeki dönemlerden kalan ve yeniden yapılandırılan borçların da ödemelerinin mücbir sebep kapsamına alınarak 6 ay ertelenmeli.

5.           Taşımacı esnafımız için önemli bir mali yük sayılan zorunlu trafik sigortası ödemelerinin 6 ay süreyle ertelenmeli.

6.   Mali destek olmak adına esnafımızın özel/devlet bankalarına olan kredi taksitlerinin, vergi ve SGK primlerinin taksitlendirilerek faizsiz ötelenmesi.

7.   Esnek ödemeli ve faizsiz kredi kullanımı sağlanmalı.

8.Okul / fabrika / sanayi siteleri ve kamu mesai, giriş / çıkış / başlama / bitiş saatleri arasında makasın açılması / kademeli saat uygulaması sağlanmalı,

9.Genelge kapsamında araçlarımızın %50 kapasite ile çalışması gerekmektedir. Bu nedenle her seferde ciddi maddi zarara uğramaktayız. Her boş koltuk için sübvanse yapılmasını talep etmekteyiz.

10.Yıl sonuna kadar ödenmesi gereken okul servis ücretlerinin, veliler ile servisçi esnafımızı mağdur etmeyecek şekilde, bakanlık tarafından belirlenecek yöntemle ödenmesinin sağlanması.

11. İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü 08.07.2019 tarih …64035 sayılı yazısında yer alan komisyonun (mobil ekip) hayata geçirilmesi ve Korsan Taşımacılık ile etkin mücadele konusunda yerel yönetimlere konunun ehemmiyetini belirten ve mobil ekibin kurulması için yazının tekrar gönderilmesi.

12. Daha önce Taksici esnafının faydalandığı yeni araç alımlarında ÖTV muafiyetinin, Servisçi esnafının da faydalanması için KDV muafiyeti olarak gündeme alınması. (Otobüs cinsi ticari araçlarda ÖTV oranı %1 olduğundan servisçi esnafı için bir indirim olmamıştır.) 

13. İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Okul Servis araçlarında Eylül, Personel Servis araçları ve Güzergah İzin Belgeli araçlarda ise Ocak ayı itibariyle zorunlu tutulan Kamera ve Kayıt Sistemlerinin maliyetinin çok yüksek olması ve uygulamanın belirsizliklerinin giderilmemesi sebebiyle 01.01.2018 yılından önce üretilen araçlarda aranmaması.

14. Okul Servis Araçları Yönetmeliği gereğince araçlarda 03.09.2020 tarihi itibariyle zorunlu olacak olan koltuk sensörü, üç noktalı emniyet kemeri, kamera ve kayıt cihazı şartlarının 01.01.2018 tarihinden sonra üretilen Okul Servis Araçlarında mevcut olması sebebiyle, sadece bu tarihten itibaren üretilen araçlarda aranarak ciddi bir mali yükümlülüğün zamana yayılması.

15. Servis araçlarının çalışma saat ve güzergahları göz önüne alınarak diğer toplu taşıma araçlarından ayrı olarak değerlendirilmesi, Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası primlerinin daha düşük olması, aynı zamanda sigorta primlerinde sabit fiyat sistemine son verilerek sadece tavan fiyat belirlenerek rekabet sağlanması ve fiyatların bu şekilde düşürülmesi.  

16. TÜV-TÜRK muayenesinden sorunsuz olarak geçen servis araçlarında tüm dünyada olduğu gibi yaş şartının aranmaması esnafımızı yeni araç alımından kurtararak maliyetlerinin asgariye düşmesini sağlayacaktır.

17. Okul Servis Araçları Yönergesinde lise mezunu ve 22 yaş şartı aranan Rehber Personel şartlarının diğer şartları taşıması (eğitim, sertifika vs..) koşuluyla ilköğretim mezunu ve 20 yaşa indirgeyerek esnafımızın ailesi ile çalışmasına imkan sağlanması.

18. 4925 sayılı kanunda açıkça belirtildiği gibi yolcu taşımacılığında komisyonculuğun kaldırılıp, Servis Taşımacılığına Öz Mal zorunlu olup kiralık araçlar ile servis yapılmasını engellemek amacıyla yönetmelikte  taşıma hizmetini üstlenecek gerçek ve tüzel kişilerin adlarına tescilli taşıtların taşıma kapasitesinden fazlasını üstlenemez şeklinde düzeltme yapılarak. Servis Taşımacılığına esnafımızın kazancının bölünmesinin engellenmesi, esnafın sırtından geçinen komisyoncu ve rant gruplarının aradan çıkartılarak maliyetin daha ekonomik hale getirilmesinin sağlanması.

19. Yönetmeliğe göre servis aracı şoförlerinde 03.09.2020 tarihi itibariyle aranacak Mesleki Yeterlilik Belgesinin şoförlerimizde mevcut olan SRC belgeleri sebebiyle muaf tutulması.

20. Şoförlerimizden istenen Psikoteknik – SRC – Sertifika - Şoför Tanıtım Kartı – Mesleki Yeterlilik Belgesi vb.. belgelerin birleştirilerek tek bir belgeye indirgenmesi, benzer belgeler ve eğitimler için ek maliyetten kurtarılarak mali rahatlık sağlanması.

21. Öncelikle Okul Servis Araçları Yönetmeliği bütünüyle tekrar ele alınmalı, çalışmalar bürokratlar tarafından değil, tüm paydaşların görüşleri ,düşünceleri, teklifleri dikkate alınmalı . Özellikle sektörün yasal/ hukuksal temsilcisi olan TŞOF ve ilgili meslek odalarından görüş alınması.

22. Yönetmelikler/ genelgeler gereği Belediye Çalışma İzni /Ruhsat  vb. belgelerin temin edilmesinde bürokrasinin , evrak ve formalitelerin kaldırılıp esnaf beyanın yeterli olmasının sağlanması,

Ve  ayrıca;

Ulaşım Bilim Kurulu’nun oluşturulmalı  (AYRI KUTU)

Türkiye'de Sağlık Bakanlığı tarafından koronavirüspandemisi nedeniyle KOVID-19 hastalığı ile mücadele için oluşturulan ve danışma kurulu işlevinigören Bilim Kurulu’nun başarılı işlere imza attığını kaydeden Hasan Basri Bostancı, ‘ulaşım çok önemli bir konu. Bu alanda da bir Ulaşım Bilim Kurulu’nun oluşturulmasında yarar var. Ancak bu kurulda önemli olan bürokratların dinleyici olması, sektör temsilcilerinin sorunları konuşması olacaktır. Sorunları yaşayarak bilen sektör temsilcilerinin ortaya koyduğu bilgiler ışığında alınan kararlar, taşımacılık sektörüne ve toplum sağlığına büyük fayda sağlayacaktır’ dedi.
Bu haber 19.5.2020 12:09:34 tarihinde eklenmiştir.


Okuyucu Yorumları

Haber Gezintisi

 • Altay galibiyete hasret kaldı!

 • Altay, 108 yaşında!

 • '250 milyon dolarlık kağıt ithalatı bitecek'

 • Başkan Soyer ‘Hiçbir gencimizi karanlıkta kaybetmek istemiyoruz’ dedi ve müjdeyi verdi: İzmir'e 835 kişilik öğrenci yurdu geliyor!

 • Depremzedelerden TMMOB’a sert tepki: “Düşün yakamızdan!”

 • Aşısızlara test zorunluluğu kalktı!

 • CHP’li Purçu: “Elektrik faturası az gelsin diye buzdolabı çalıştırmayan esnafa 2.000 lira fatura!”

 • Türk ayakkabı ve saraciye sektöründen İtalya çıkarması

 • Pehlivan ve İnce Nazım'ı Çiğlililer için Anlattı

 • Çeşme'de o alanlar koruma altına alındı!

 • Seçimlere katılacak partiler belli oldu: İşte o liste!

 • İzmir’de Sağlık Personeli Kartı uygulaması başladı

 • AK Parti İzmir’den 2022 yol haritası

 • Emekçiye de üreticiye de can suyu

 • Bornova Belediyesi’nden çiftçilere eğitim

 • Ücretsiz eğitim merkezleri dar gelirli ailelere can suyu oldu

 • 40 Yılın Deve Güreşi’nde Altın Havan sahibini buldu

 • CHP Çiğli’den ‘SMA hastası Berinay’a’ büyük destek!

Benzer Haberler