İzmir İl Hıfzıssıhha Kurulundan yeni kararlar

Güncel / İzmir

İzmir İl Hıfzıssıhha Kurulundan yeni kararlar

İzmir İl Hıfzıssıhha Kurulu, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında bir dizi yeni karar aldı. Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında staj yapan/yapacak öğrencilerin stajlarının yüz yüze eğitim yapılıncaya kadar ertelenmesine oy birliğiyle karar verildiği açıklandı.
İzmir'de, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında bir dizi yeni kararlar alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Yavuz Selim Köşger başkanlığında toplandı. Hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda alınan tedbirlere ilave bazı kararlar yürürlüğe girdi.

Buna göre, Covid-19 salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik tedbirler kapsamında sağlık kurum ve kuruluşlarında staj yapan/yapacak öğrencilerin stajlarının yüz yüze eğitim yapılıncaya kadar ertelenmesine karar verildi.

İzmir Otogarında bulunan polis denetim noktalarına, yurt içinde seyahat için otobüs bileti satın almak isteyen yabancı kişilerin geçerli seyahat belgesi, Türkiye Cumhuriyeti yetkili makamlarından verilmiş yabancı kimlik kartı, ikamet izni veya geçerli yol izin belgelerinin kontrolünün sağlanması amacıyla gerekli sorgulama/doğrulama yetkisi verilecek.

Buna göre;

Sağlık kurum ve kuruluşlarındaki stajlar ertelendi

*Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında staj yapan/yapacak öğrencilerin stajlarının yüz yüze eğitim yapılıncaya kadar ertelenmesine, oy birliğiyle karar verildiği açıklandı.

 Otogar polisine yeni yetki!

*Vatandaşlarımızın  Anayasa  ve  kanunlarda  koruma  altına  alınan  seyahat  özgürlüğünü temin  etmek,  sağlıklı  ve  güvenli  yolculuk  yapabilmelerini  sağlamak, ülke kalkınması açısından  önem  arz  eden  karayolunda  yolcu  taşımacılığı  sektörünün  Covid-19 salgını  nedeniyle yaşadığı  kaybı  minimize  etmek  ve  sektörün  karşılaştığı  sorunlara  çözüm  getirmek  amacıyla;

-Yolcu ve araç trafiğinin yüksek olan ilimizdeki otogarda  bulunan  polis  denetim  noktalarına,  yurt  içinde  seyahat  için  otobüs bileti  satın  almak  isteyen  yabancı  kişilerin  geçerli  seyahat  belgesi,  Türkiye Cumhuriyeti yetkili  makamlarından  verilmiş  yabancı  kimlik  kartı,  ikamet  izni  veya  geçerli  yol  izin belgelerinin  kontrolünün  sağlanması  amacıyla  gerekli  sorgulama/doğrulama  yetkisinin verilmesine,

-Yurtiçi  tarifeli  ya  da  tarifesiz  yolcu  taşıma  yetkisine  sahip  kişi/şirketlerin kendilerinden  bilet  almak  isteyen  yabancı  kişileri  öncelikle  otogarlarda  bulunan  polis denetim  noktalarına  yönlendirmeleri ve  bu  birimlerce  yabancı  kişilerin  seyahat  edip edemeyeceğine  yönelik  sorgulamanın  yapılarak  seyahat  etme  izni  bulunmayanların bilet almalarına ve otobüse binmelerine izin verilmemesine,        

-Otogarlarda  görev  yapan  kolluk  personeli  sayısının geçmiş yıllarda meydana gelen olay  sayısı  analizinin  yapılarak  belirlenmesi  ve  olay  sayısı  yüksek  olan yerlerde personel sayısının  artırılması,  bu  duruma  olanak  bulunmayan  hallerde  ise  olay anında bu noktalara kolluk personelinin takviyesini kolaylaştıracak şekilde planlamaların yapılmasına,        

-4925  sayılı  Karayolu  Taşıma  Kanunu ve  08.01.2018  tarihli  ve 30295 sayılı Resmi Gazete’de  yayımlanan  Karayolu  Taşıma  Yönetmeliğinde  belirtilen  yetki  belgesi  olmadan ve/veya  belge  kapsamları  dışında  şehirlerarası  yolcu  taşımacılığı  faaliyetini  sürdüren  ve haksız  rekabete  neden  olan?  can,  mal  ve  yol  güvenliğine  tehdit  oluşturan  kişi/şirketlerin hukuksuz  faaliyetlerinin  engellenmesi  amacıyla ilimiz otogarında  ve  yol  güzergâhlarında denetimlerin  artırılarak  araçların  yetki  belgelerinin ve/veya kapsamlarının, yabancı kişilerin seyahat  etme  izinlerinin  ve  İlimiz/İlçe  Umumi  Hıfzıssıhha  Kurullarınca  Covid19  salgınıyla mücadele  kapsamında  şehirlerarası  yolcu  taşıyan  otobüslere  yönelik  alınan kararların denetimlerinin yapılmasına,

-Usulsüz  yolcu  taşımacılığı  ile  ilgili  olarak  2918  sayılı Karayolları Trafik Kanunu, Karayolu  Taşıma  Kanunu ve Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde belirlenen esasları taşımayan ve/veya  belge  kapsamları  dışında  taşımacılık  yapanlarla  ilgili  bahse  konu  aykırılığın durumuna  göre  Karayolları  Trafik  Kanununun  114 ile 121’nci maddeleri, Karayolu Taşıma Kanununun  26  ile  27’nci  maddeleri  ve  Karayolu  Taşıma  Yönetmeliğinin  64  ile  72’nci maddelerinde yazılı hükümler uyarınca gerekli işlemlerin yapılmasına,         

-Yurt  içinde  seyahat  etme izni  bulunmayan yabancı kişileri taşıyan kişi/şirketlere  6458 sayılı  Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 102’nci maddesinin 2’nci fıkrasındaki “Geçerli  seyahat  belgesi,  Türkiye  Cumhuriyeti  yetkili  makamlarından  verilmiş  yabancı kimlik  kartı,  ikamet  izni  veya  geçerli  yol  izin  belgesi  olmayan  yabancı şahısların ülkeye girmesine, ülkeden  çıkarılmasına,  ülke  içinde  herhangi  bir  araç veya binek hayvan vasıtasıyla veya  yaya  olarak  seyahat  etmesine,  barınmasına,  konaklamasına imkân sağlayan kişiler ile mülkiyetindeki  gayrimenkulü  kiralayanlara,  kanunlarda  ayrıca  suç  olarak  tanımlanmayan eylemler  nedeniyle  tespit  edilen  her  bir  yabancı  sayısınca bin Türk Lirası idari para cezası verilir.” hükmü uyarınca gerekli işlemlerin yapılmasına,

-Yol  kontrol  ve  arama  noktalarında  yapılan  denetimlerde  kontrolü  yapılan  aracın göçmen  kaçakçılığı  suçunun  işlenmesinde  kullanılan araç olduğunun tespit edilmesi halinde 6458  sayılı  Yabancılar  ve  Uluslararası  Koruma  Kanununun  “Göçmen kaçakçılığı suçunda kullanılan  araca  elkoyma”  başlıklı  Ek 1’nci  maddesi  uyarınca  gerekli  işlemlerin  yapılmasına, 

-İlimiz/İlçe Umumi  Hıfzıssıhha  Kurullarının  aldıkları  kararlara  aykırı  bir durum tespit edilmesi halinde anılan Kurul Kararı uyarınca gerekli işlemlerin titizlikle yapılmasına,

-Uygulamada  herhangi  bir  aksaklığa meydan verilmemesine,

 “30 Oda ve Üzeri Konaklama Tesislerinde sertifika Zorunluluğu”

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 10.10.2020 tarihli ve 16718 sayılı “30 Oda ve Üzeri Konaklama Tesislerinde sertifika Zorunluluğu” konulu Genelgeleri doğrultusunda; Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 ve 72 nci maddeleri uyarınca aşağıdaki kararlar alınmıştır:

İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra tüm iş kolları ve yaşam alanları için belirlenen tedbirlere uyulması salgınla mücadelenin başarısı açısından büyük önem arz etmektedir.

Bu kapsamda, Konaklama Tesislerinde Uygulanacak Standartlar ve Tedbirler konulu 02.06.2020 tarihli ve 8680 sayılı Genelge yayımlanmış, süreç içerisinde görülen lüzum üzerine söz konusu genelgeye 01.07.2020 tarihli ve 10507 sayılı Genelgeyle Güvenli Turizm Sertifikası başlıklı bölüm eklenmiştir.

Gelinen aşamada salgınla mücadeleye yönelik olarak 50 oda ve üzeri tüm konaklama tesislerince (belediye veya il özel idaresi ruhsatlılar dahil) alınması zorunlu olan Güvenli Turizm Sertifikası 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren 30 oda ve üzeri konaklama tesislerince de (belediye veya il özel idaresi ruhsatlılar dahil) alınması zorunlu hale getirilmiş olup 02.06.2020 tarihli ve 8680 sayılı Genelgenin G) Güvenli Turizm Sertifikası başlıklı kısmı aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.

“G) GÜVENLİ TURİZM SERTİFİKASI

COVİD¬19 kapsamında, olağanüstü pandemi koşullarında sağlıklı ve güvenli bir turizmi mümkün kılmak ve alınan tedbirlerin üst seviyede güvenirliliğini sağlayabilmek için? Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı koordinasyonunda ve www.tga.gov.tr web adresinde belirtilen, uluslararası sertifikasyon kuruluşları tarafından üst düzey sağlık ve hijyen koşullarının konaklama tesislerinde yerine getirildiğini belgeleyen ve aylık denetimlerle devamlılığını sağlamayı hedefleyen ‘Güvenli Turizm Sertifikası’nın Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli olan veya olmayan 30 oda ve üzeri kapasitedeki tüm konaklama tesislerince (belediye veya il özel idaresi ruhsatlılar dahil) alınması zorunludur.

Halihazırda 50 oda ve üzeri kapasitedeki konaklama tesislerinin (belediye veya il özel idaresi ruhsatlılar dahil) ‘Güvenli Turizm Sertifikası’ olmadan hiçbir şekilde faaliyetine izin verilmez. Faaliyete yeni geçecek 50 oda ve üzeri kapasitedeki konaklama tesislerinin faaliyete geçmelerini takiben 7 gün içerisinde, 30 oda ile 49 oda arasında kapasitesi bulunan ve faal olan konaklama tesislerinin (belediye veya il özel idaresi ruhsatlılar dahil) 01/01/2021 tarihine kadar, bu tarihten sonra faaliyete yeni geçecek 30 oda ve üzerindeki konaklama tesislerinin ise faaliyete geçmelerini takiben 7 gün içerisinde, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı www.tga.gov.tr web adresinde belirtilen sertifika firmalarınca denetlenen ve düzenlenen ‘Güvenli Turizm Sertifikası' koşullarını yerine getirerek, Güvenli Turizm Sertifikasını almaları gerekmektedir.

‘Güvenli Turizm Sertifikası’ alma zorunluluğu getirilen konaklama tesislerinin, sertifikasız faaliyet gösterdiğinin veya ikametgah adresi Türkiye sınırları dışında olan, COVID¬19 teşhisi konulup sağlık kuruluşunca hastanede tedavisi gerekmediği belirlenen misafirlerin veya bu misafirle aynı aileden olan veya aynı odada birlikte konaklayan ancak hastalık teşhisi bulunmayan misafirlerin bu Genelgede belirtilen koşullarda konaklamalarının sağlanmadığının tespiti halinde, iş yeri açma ve çalışma ruhsatı ve/veya turizm belgesi iptali dahil her türlü cezai işlemler saklı kalmak kaydıyla, işletme faaliyetlerine son verilir. ”

Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmaması, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına, oy birliğiyle karar verilmiştir.
Bu haber 16.10.2020 09:21:24 tarihinde eklenmiştir.


Okuyucu Yorumları

Haber Gezintisi

 • AK Parti Çiğli’den muhtarlar zirvesi

 • İzmir Valiliği’nden Ege için kuvvetli yağış ve su baskını uyarısı!

 • İçişleri Bakanlığı'ndan yeni Korona genelgesi: 7 gün boyunca…

 • 65 ilaç daha geri ödeme listesine alındı!

 • ‘Fısıldaşan Replikler’ Foça’da sahnelendi

 • Ege'de korkutan deprem!

 • İzmir’de konut satışlarında sert düşüş

 • Bornova’dan STK’lara özel Sivil Toplum Örgütleri Yerleşkesi’ne tam not   

 • Başkan Selvitopu Muhtarlar Günü’nü kutladı

 • Pasaport İskelesi tadilata giriyor

 • Narlıdere'de 'Hoş Geldin Bebek' yeniden başladı!

 • Ana Transfer Merkezi Mimari Proje Yarışması'nda ödüller sahiplerini buldu

 • Dikkat İzmir'de16 ilçesinde elektrik kesintisi!

 • Cem Yılmaz’dan Başkan Sengel’e Efes Selçuk’a ziyaret sözü

 • UNESCO Dünya Mirası Yolunda Bergama için pedal bastılar

 • Peynircioğlu Deresi ve çevresinde yepyeni bir yaşam alanı doğdu

 • İYİ Parti’den Torbalı çıkarması!

 • “1 iyilik 1 Fidan” kampanyası büyüyor

Benzer Haberler